!! KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY / FAČR !!

JE NUTNÉ ZAPLATIT PŘÍSPĚVEK FOTBALOVÉ ASOCIACI (FAČR) a PŘÍSPĚVEK ODDÍLU (TATRAN)

               

  • ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK (TATRAN) je stanoven pro rok 2016 na ...... 500 Kč.
  • PŘÍSPĚVEK ASOCIACI (FAČR) je stanoven pro rok 2016 na      ...... 100 Kč.

 

POKUD NEDOJDE K ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ V TERMÍNU .... HRÁČ NENÍ OPRÁVNĚN STARTOVAT

                         V SOUTĚŽÍCH POŘÁDANÝCH FOTBALOVOU ASOCIACÍ (FAČR)